Page 10 - Amasya Açı Dershanesi E-Katalog
P. 10

OKULUMUZUN DEĞERLERİ      Öz disiplin, oluşturduğumuz hedefler doğrultusunda karşımıza çıkabilecek
      tüm olumsuzlukları aşarak vizyon ve misyonumuzu gerçekleştirme yetkinliği kazandırır.      Düzen, disiplinli ve çalışkan olmamızı sağlar      Üretkenlik, durağan olmamızı önleyerek sürekli çalışmayı, büyümeyi ve sürdürülebilirliğimizi artırır.      Verimlilik, çalışmalarımızın itici gücüdür.      Başarı, birinci olmak değil, potansiyelimizi en iyi şekilde kullanabilmektir.      Temizlik, temel davranış şeklimizdir.      Çağdaşlık, çağın şartlarına uyarak geleceği kurgulayabilmemizi sağlar      Saygınlık, yaptığımız işin ciddiyetini arttırır.      Güvenirlilik, tutarlı, şeffaf ve açık olmamızı sağlar.


      İleri görüşlülük, Atatürk'ün en önemli özelliklerinden biri olan ileri görüşlülük

      ile çağa yön vermek amacındayız.      Yaratıcılık, aynı olmamak fark katabilmek için çalışırız.


      Yenilikçilik, yaşam kalitesi ve refahı arttırmak için olmazsa olmazımızdır.
      Farklılık, bizi biz yapandır.
                                                          8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15