MENÜ
YABANCI DİL EĞİTİMİ
Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı Dil Eğitim felsemiz; İngilizcenin her kademede ki öğrencilerimiz tarafından etkili bir şekilde kullanılarak kendilerini en yetkin bir şekilde yazılı ve sözlü ifade edebilme becerisi kazandırmaktır. Okulumuzda  İngilizce öğretimi 5 temel beceri baz alınarak hazırlanan öğretim proğramı doğrultusunda öğrencilerimize okuma, yazma, dinleme, konuşma ve etkili konuşma becerileri kazandırılarak İngilizce yetkinliklerini en üst seviyeye taşımayı hedefleyen bakış açısı ile yabancı dil eğitimimizi sürdürmekteyiz.


 Amasya Açı Koleji  Yabancı Dil Eğitim Felsefesi;  Öğrencilerimizin, lise yıllarında ihtiyaçlarını karşılayacak üstün akademik yeterlilikte İngilizce ve ikinci yabancı dile sahip olarak mezun olmalarını hedefler. Bu hedef doğrultusunda kolejimizde Anasınıfı, ilkokul ve ortaokul kısımlarında 5 temel beceri doğrultusundaki  eğitim politikamız; alanında yetkin ve tecrübeli  yerli, yabancı öğretmen kadrosu ile sürdürülmektedir.

Anasınıfı  kademesinde   uyguladığımız immersion modeli ile  öğrencilerimiz gün boyu İngilizce konuşan öğretmenler rehberliğinde, anadillerini öğrendikleri yöntemler ile hedef dili edinirler. Programımızda “Dinleme ve konuşma” becerilerine yönelik uyguladığımız yoğunlaştırılmış  yabancı dil eğitimi programı  ile  çocuklarımız tarafından yabancı dilin bir yaşam becerisi olarak edinilmesi amaçlanmaktadır.  Bu program doğrultusunda  anaokulu 4-5-6  yaş sınıfı öğrencilerimiz, İngilizceyi drama, oyun, grup çalışmaları ve hikâye anlatımlarıyla eğlenerek ve yaşayarak öğrenir ve etkin bir şekilde kullanabilirler.  İnteraktif bir şekilde yürütülen derslerde, öğrencilerimiz yaratıcılıklarını kullanarak etkinlikler üretir ve bunları İngilizce olarak ifade edebilirler.


İlkokul kademesinde yabancı dil eğitim proğramımız; 5 temel beceri olan; Okuma, Yazma, Dinleme , Konuşma ve Etkili Konuşma  felsefesi doğrultusunda her öğrencimizin kapasitesini en üst seviyeye taşımayı hedefleyen bir bakış açısına sahiptir. Her bir öğrencimiz, İngilizce sunum becerilerini geliştirmek ve özgüvenlerinin sağlam temeller üzerine kurulması adına düzenli olarak sınıf içi ve dışında İngilizce sunumlar yapar, İngilizceyi aktif olarak yaşamının bir parçası haline getirir.


Ortaokul kademesinde İngilizce eğitim felsefemiz;  İlkokuldan  ileri seviyede İngilizce eğitimi ile gelen öğrencilerimizi  21.yy öğrenme becerileri kapasamında; dili öğrenme ve geliştirme sürecinde eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık, işbirliği yapma ve etkili iletişim kurma gibi becerileri doğal olarak geliştirmektir.


 Öğrencilerimizin yabancı dil de okuma alışkanlıklarını erken yaşta edinmeleri amacı ile farklı seviyelere yönelik on-line ( Dijital)  ve offline (Kitap)  okuma platformları kullanılmakta ve dil gelişimleri desteklenmektedir.


 Öğrencilerimiz hafta sonları farklı seviyelerde yürütülen İngilizce kulüp ve atölye çalışmaları ile müfredat dışında dil becerilerini kullanabilmekte ve geliştirebilmektedirler.


  Cambridge Assesment Sınav merkezi olan okulumuzda Öğrencilerimizin uluslararası sınavlarda seviyelerine uygun düzeyde rahatlıkla başarı gösterebilmeleri için yıl boyunca  uygun kaynaklar ile zemin hazırlanır. İlkokulda Cambridge STARTERS, MOVERS ile başlayan hazırlıklar, ortaokulda FLYERS, KET, PET sınavlarıyla devam etmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerin İngilizce becerilerinin gelişimi uluslararası geçerliliği olan bir belge ile kanıtlanır.